Smutna wiadomość

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci Mamy Księdza Prałata Bogumiła Leszcza. Cała Wspólnota Lubicza łączy się w smutku z Księdzem Proboszczem. W imieniu naszego Stowarzyszenia składam najszczersze wyrazy współczucia. Roman Wiśniewski z Rodziną Uroczystości pogrzebowe śp. Janiny Leszcz, Matki Ks. Prał. Bogumiła Leszcza odbędą się w piątek 20 grudnia Więcej…

Do mieszkańców i przedsiębiorców gminy Lubicz!

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lubicza „Wspólnota” to inicjatywa społeczna, która sprawi, że głos mieszkańców Gminy będzie słyszalny nie tylko dla lokalnych władz, urzędów i instytucji, ale również dla posłów z naszego regionu i najwyższych urzędników w państwie. Pragnąc skutecznie pomagać w rozwiązywaniu palących problemów zwracamy się do mieszkańców, Więcej…

Zapraszamy do współpracy

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich Mieszkańców i firmy zlokalizowane na terenie Gminy Lubicz, którym wszelkie sprawy i inicjatywy na rzecz rozwoju są bliskie. Państwa uwagi i pomysły pomogą nam w rozwoju naszej Gminy.

Wpis do ewidencji

W dniu 12 grudnia 2017 Starosta Toruński wpisał nasze Stowarzyszenie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod numerem 4 i dnia 10 października uzupełnił dane o wniesione zmiany. Zgłoszenie zmian Zaświadczenie o wpisanych zmianach