Petycja w sprawie budowy drogi S10

Opublikowane przez admin w dniu

Szanowny Panie Wójcie,

Działając w imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Lubicza Wspólnota   popieramy stanowisko Władz Naszej Gminy odnośnie konieczności pilnego wybudowania odcinka drogi S10 od Torunia, poprzez Gminę Lubicz, w stronę Warszawy.

Obecną sytuację można ocenić wręcz jako katastrofalną. Mieszkańcy naszej Gminy, Lubicza Dolnego, Lubicza Górnego i Brzozówki borykający się na co dzień z ogromnymi korkami na drodze krajowej nr 10 i drogach dojazdowych, jednoznacznie oceniają tę sytuacją, jako katastrofalną. Przejazd tym krótkim odcinkiem drogi przez Gminę Lubicz do Torunia zajmuje średnio godzinę. Ogromny ruch samochodów to nie tylko wzrost liczby kolizji i wypadków, ale hałas i gigantyczne ilości spalin, co z kolei zagraża zdrowiu mieszkańców i degraduje Dolinę Drwęcy. Uważamy, że taki stan rzeczy uniemożliwia wykorzystanie pełnego potencjału gminy, a tym samym hamuje jej rozwój.

Jesteśmy przekonani, że budowa ww. odcinka drogi powinna należeć do priorytetów władz i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Trudno wręcz doszukać się bardziej potrzebnej drogi nie tylko w naszym powiecie, ale wręcz w całym województwie.

Ze swojej strony deklarujemy pełne wsparcie i możliwość współpracy w tej jakże istotnej dla Naszej Gminy sprawie.

Z poważaniem,

Prezes Stowarzyszenia

Piotr Lipiński

Pobierz oryginalny dokument


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *